Foreninger

Astrologiforeningen Ekliptika
www.ekliptika.com
Denne danske astrologiske forening har været aktiv siden 1980 og tilbyder foredrag, bibliotek og medlemsblad.


Astrologisk Selskab
www.asel.dk
Astrologisk forening, Teglværksgade 37 på Østerbro i København.
Desuden en netbiograf, astrobio, med video-optagelser af alle foredrag. Plus et fagtidsskrift Astrologicon for medlemmerne.