TEGNGRÆNSER

- Er du født på grænsen mellem to stjernetegn?

Solen går ind i hvert tegn på bestemte datoer i året, du kan se disse datoer i de fleste populære stjernetegnsspalter i blade og aviser.

Skiftet sker ikke ved midnat, men svinger lidt fra år til år, og rykker sig desuden en smule over en længere årrække.

Er du født tæt på dette skift, er det ikke sikkert at datoerne fra bladene er korrekte, det kan være en dag før eller efter.Da der er tidsforskel mellem mange lande, kan datoen også være forskellig i f.eks England og Danmark.

For at være sikker, skal du vide, hvornår Solen går ind i hvert tegn de forskellige år, både dato og klokkeslæt. Det kan du se i følgende tabel.Ttiderne er angivet i dansk tid, for de datoer, hvor der var sommertid, er det viste tidspunkt sommertid.

Du finder først den linje, der svarer til dit fødselsår. De enkelte kolonner viser hvornår hvert stjernetegn begynder.

Er du født lige i starten af et stjernetegn, kan du som "ny i tegnet" godt bringe noget af det foregående tegn med dig, er du derimod født lige før tegnskiftet, kan du foregribe noget fra det næste stjernetegn.

Vandm
Fisk
Vædder
Tyr
Tvill
Krebs
Løve
Jomfru
Vægt
Skorpio
Skytte
Stenb
1920
21jan
19feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

09:04
23:29
22:59
10:39
10:22
18:40
05:35
12:21
09:28
18:13
15:15
04:17
1921
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
22jun
23jul
23aug
23sep
24okt
22nov
22dec

14:55
05:20
04:51
16:32
16:17
00:36
11:30
18:15
15:20
00:02
21:04
10:07
1922
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
22jun
23jul
24aug
23sep
24okt
23nov
22dec

20:48
11:16
10:49
22:29
22:10
06:27
17:20
00:04
21:10
05:53
02:55
15:57
1923
21jan
19feb
21mar
21apr
22maj
22jun
23jul
24aug
24sep
24okt
23nov
22dec

02:35
17:00
16:29
04:06
03:45
12:03
23:00
05:52
03:04
11:51
08:54
21:53
1924
21jan
19feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

08:28
22:51
22:20
09:59
09:40
17:59
04:57
11:48
08:58
17:44
14:46
03:45
Vandm
Fisk
Vædder
Tyr
Tvill
Krebs
Løve
Jomfru
Vægt
Skorpio
Skytte
Stenb
1925
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

14:20
04:43
04:12
15:51
15:33
23:50
10:45
17:33
14:43
23:31
20:35
09:37
1926
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
22jun
23jul
23aug
23sep
24okt
23nov
22dec

20:12
10:35
10:01
21:36
21:14
05:30
16:25
23:14
20:27
05:18
02:28
15:33
1927
21jan
19feb
21mar
21apr
22maj
22jun
23jul
24aug
24sep
24okt
23nov
22dec

02:12
16:34
15:59
03:32
03:08
11:22
22:17
05:05
02:17
11:07
08:14
21:18
1928
21jan
19feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

07:57
22:19
21:44
09:17
08:52
17:06
04:02
10:53
08:05
16:54
14:00
03:04
1929
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

13:42
04:07
03:35
15:10
14:48
23:01
09:53
16:41
13:52
22:41
19:48
08:53
Vandm
Fisk
Vædder
Tyr
Tvill
Krebs
Løve
Jomfru
Vægt
Skorpio
Skytte
Stenb
1930
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
22jun
23jul
23aug
23sep
24okt
23nov
22dec

19:33
10:00
09:30
21:06
20:42
04:53
15:42
22:26
19:36
04:26
01:34
14:40
1931
21jan
19feb
21mar
21apr
22maj
22jun
23jul
24aug
24sep
24okt
23nov
22dec

01:17
15:40
15:06
02:40
02:15
10:28
21:21
04:10
01:23
10:15
07:25
20:30
1932
21jan
19feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

07:07
21:28
20:54
08:28
08:07
16:23
03:18
10:06
07:16
16:04
13:10
02:14
1933
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

12:53
03:16
02:43
14:18
13:57
22:12
09:05
15:52
13:01
21:48
18:53
07:57
1934
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
22jun
23jul
23aug
23sep
24okt
23nov
22dec

18:37
09:02
08:28
20:00
19:35
03:48
14:42
21:32
18:45
03:36
00:44
13:49
Vandm
Fisk
Vædder
Tyr
Tvill
Krebs
Løve
Jomfru
Vægt
Skorpio
Skytte
Stenb
1935
21jan
19feb
21mar
21apr
22maj
22jun
23jul
24aug
24sep
24okt
23nov
22dec

00:28
14:52
14:18
01:50
01:25
09:38
20:33
03:24
00:38
09:29
06:35
19:37
1936
21jan
19feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

06:12
20:33
19:58
07:31
07:07
15:22
02:18
09:10
06:26
15:18
12:25
01:27
1937
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

12:01
02:21
01:45
13:19
12:57
21:12
08:07
14:58
12:13
21:06
18:16
07:22
1938
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
22jun
23jul
23aug
23sep
24okt
23nov
22dec

17:59
08:20
07:43
19:15
18:50
03:04
13:57
20:46
17:59
02:54
00:06
13:13
1939
20jan
19feb
21mar
21apr
22maj
22jun
23jul
24aug
23sep
24okt
23nov
22dec

23:51
14:09
13:28
00:55
00:27
08:39
19:37
02:31
23:49
08:46
05:58
19:06
Vandm
Fisk
Vædder
Tyr
Tvill
Krebs
Løve
Jomfru
Vægt
Skorpio
Skytte
Stenb
1940
21jan
19feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

05:44
20:04
19:24
06:51
07:23
15:36
02:34
09:29
06:46
15:39
12:49
01:55
1941
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

12:34
02:56
02:20
13:50
13:23
21:33
08:26
15:17
12:33
21:27
18:38
07:44
1942
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
22jun
23jul
23aug
23sep
24okt
22nov
22dec

18:23
08:47
08:11
19:39
19:09
03:16
14:07
20:58
18:16
03:15
23:30
12:40
1943
20jan
19feb
21mar
21apr
22maj
22jun
23jul
24aug
24sep
24okt
23nov
22dec

23:19
13:40
13:03
01:31
01:03
09:12
20:05
02:55
00:12
08:08
05:21
18:29
1944
21jan
19feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

05:07
19:27
18:49
07:18
06:51
15:02
01:56
08:46
06:02
13:56
11:08
00:15
Vandm
Fisk
Vædder
Tyr
Tvill
Krebs
Løve
Jomfru
Vægt
Skorpio
Skytte
Stenb
1945
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

10:54
01:15
00:37
13:07
12:40
20:52
07:45
13:35
10:50
19:44
16:55
06:04
1946
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
22jun
23jul
23aug
23sep
24okt
22nov
22dec

16:45
07:09
06:33
18:02
18:34
02:44
13:37
20:26
16:41
01:35
22:46
11:53
1947
20jan
19feb
21mar
20apr
22maj
22jun
23jul
24aug
23sep
24okt
23nov
22dec

22:31
12:52
12:13
23:39
00:09
08:19
19:14
01:09
22:29
07:26
04:38
17:43
1948
21jan
19feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
21dec

04:18
18:37
17:57
05:25
05:58
14:11
01:07
07:03
04:22
13:18
10:29
23:33
1949
20jan
19feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

10:09
00:27
23:48
11:17
10:51
19:03
05:57
12:48
10:06
19:03
16:16
05:23
Vandm
Fisk
Vædder
Tyr
Tvill
Krebs
Løve
Jomfru
Vægt
Skorpio
Skytte
Stenb
1950
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
22jun
23jul
23aug
23sep
24okt
22nov
22dec

16:00
06:17
05:35
16:59
16:27
00:36
11:30
18:23
15:44
00:45
22:02
11:13
1951
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
22jun
23jul
24aug
23sep
24okt
23nov
22dec

21:52
12:10
11:26
22:48
22:15
06:25
17:21
00:16
21:37
06:36
03:51
17:00
1952
21jan
19feb
20mar
20apr
21maj
21jun
22jul
23aug
23sep
23okt
22nov
21dec

03:38
17:57
17:14
04:37
04:04
12:13
23:07
06:03
03:24
12:22
09:36
22:43
1953
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

09:21
23:41
23:00
10:25
09:53
18:00
04:52
11:45
09:06
18:06
15:22
04:31
1954
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

15:11
05:32
04:53
16:20
15:47
23:54
10:45
17:36
14:55
23:56
21:14
10:24
Vandm
Fisk
Vædder
Tyr
Tvill
Krebs
Løve
Jomfru
Vægt
Skorpio
Skytte
Stenb
1955
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
22jun
23jul
23aug
23sep
24okt
23nov
22dec

21:02
11:19
10:35
21:58
21:24
05:31
16:25
23:19
20:41
05:43
03:01
16:11
1956
21jan
19feb
20mar
20apr
21maj
21jun
22jul
23aug
23sep
23okt
22nov
21dec

02:48
17:05
16:20
03:43
03:13
11:24
22:20
05:15
02:35
11:34
08:50
21:59
1957
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

08:39
22:58
22:16
09:41
09:10
17:20
04:15
11:08
08:26
17:24
14:39
03:49
1958
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

14:28
04:48
04:06
15:27
14:51
22:57
09:50
16:46
14:09
23:11
20:29
09:40
1959
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
22jun
23jul
23aug
23sep
24okt
23nov
22dec

20:19
10:38
09:54
21:16
20:42
04:50
15:45
22:43
20:08
05:11
02:27
15:34
Vandm
Fisk
Vædder
Tyr
Tvill
Krebs
Løve
Jomfru
Vægt
Skorpio
Skytte
Stenb
1960
21jan
19feb
20mar
20apr
21maj
21jun
22jul
23aug
23sep
23okt
22nov
21dec

02:10
16:26
15:43
03:06
02:33
10:42
21:37
04:34
01:59
11:02
08:18
21:26
1961
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

08:01
22:16
21:32
08:55
08:22
16:30
03:24
10:19
07:42
16:47
14:08
03:19
1962
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

13:58
04:15
03:30
14:51
14:16
22:24
09:18
16:12
13:35
22:40
20:02
09:15
1963
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
22jun
23jul
23aug
23sep
24okt
23nov
22dec

19:54
10:09
09:20
20:36
19:58
04:04
14:59
21:58
19:23
04:29
01:49
15:02
1964
21jan
19feb
20mar
20apr
21maj
21jun
22jul
23aug
23sep
23okt
22nov
21dec

01:41
15:57
15:10
02:27
01:50
09:57
20:53
03:51
01:17
10:21
07:39
20:50
Vandm
Fisk
Vædder
Tyr
Tvill
Krebs
Løve
Jomfru
Vægt
Skorpio
Skytte
Stenb
1965
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

07:29
21:48
21:05
08:26
07:50
15:56
02:48
09:43
07:06
16:10
13:29
02:40
1966
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

13:20
03:38
02:53
14:11
13:32
21:33
08:23
15:18
12:43
21:51
19:14
08:28
1967
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
22jun
23jul
23aug
23sep
24okt
23nov
22dec

19:08
09:24
08:37
19:55
19:18
03:23
14:16
21:12
18:38
03:44
01:04
14:16
1968
21jan
19feb
20mar
20apr
21maj
21jun
22jul
23aug
23sep
23okt
22nov
21dec

00:54
15:09
14:22
01:41
01:06
09:13
20:07
03:03
00:26
09:30
06:49
20:00
1969
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

06:38
20:54
20:08
07:27
06:50
14:55
01:48
08:43
06:07
15:11
12:31
01:44
Vandm
Fisk
Vædder
Tyr
Tvill
Krebs
Løve
Jomfru
Vægt
Skorpio
Skytte
Stenb
1970
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

12:24
02:42
01:56
13:15
12:37
20:43
07:37
14:34
11:59
21:04
18:25
07:36
1971
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
22jun
23jul
23aug
23sep
24okt
23nov
22dec

18:13
08:27
07:38
18:54
18:15
02:20
13:15
20:15
17:45
02:53
00:14
13:24
1972
20jan
19feb
20mar
20apr
20maj
21jun
22jul
23aug
22sep
23okt
22nov
21dec

23:59
14:11
13:21
00:37
23:59
08:06
19:03
02:03
23:33
08:41
06:03
19:13
1973
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

05:48
20:01
19:12
06:30
05:54
14:01
00:56
07:53
05:21
14:30
11:54
01:08
1974
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

11:46
01:59
01:07
12:19
11:36
19:38
06:30
13:29
10:58
20:11
17:38
06:56
Vandm
Fisk
Vædder
Tyr
Tvill
Krebs
Løve
Jomfru
Vægt
Skorpio
Skytte
Stenb
1975
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
22jun
23jul
23aug
23sep
24okt
22nov
22dec

17:36
07:50
06:57
18:07
17:24
01:26
12:22
19:24
16:55
02:06
23:31
12:46
1976
20jan
19feb
20mar
20apr
20maj
21jun
22jul
23aug
22sep
23okt
22nov
21dec

23:25
13:40
12:50
00:03
23:21
07:24
18:18
01:18
22:48
07:58
05:21
18:35
1977
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

05:14
19:30
18:42
05:57
05:14
13:14
00:04
07:00
04:29
13:41
11:07
00:23
1978
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

11:04
01:21
00:34
11:50
11:08
19:10
06:00
12:57
10:25
19:37
17:05
06:21
1979
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
22jun
23jul
23aug
23sep
24okt
22nov
22dec

17:00
07:13
06:22
17:35
16:54
00:56
11:49
18:47
16:16
01:28
22:54
12:10
Vandm
Fisk
Vædder
Tyr
Tvill
Krebs
Løve
Jomfru
Vægt
Skorpio
Skytte
Stenb
1980
20jan
19feb
20mar
20apr
20maj
21jun
22jul
23aug
22sep
23okt
22nov
21dec

22:49
13:02
12:10
00:23
23:42
07:47
18:42
01:41
23:09
07:18
04:41
17:56
1981
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
21dec

04:36
18:52
18:03
06:19
05:39
13:45
00:40
07:38
05:05
13:13
10:36
23:51
1982
20jan
19feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

10:31
00:47
23:56
12:07
11:23
19:23
06:15
13:15
10:46
18:58
16:23
05:38
1983
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
22jun
23jul
23aug
23sep
24okt
22nov
22dec

16:17
06:31
05:39
17:50
17:06
01:09
12:04
19:07
16:42
00:54
22:18
11:30
1984
20jan
19feb
20mar
19apr
20maj
21jun
22jul
23aug
22sep
23okt
22nov
21dec

22:05
12:16
11:24
23:38
22:58
07:02
17:58
01:00
22:33
06:46
04:11
17:23
Vandm
Fisk
Vædder
Tyr
Tvill
Krebs
Løve
Jomfru
Vægt
Skorpio
Skytte
Stenb
1985
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
22jul
23aug
23sep
23okt
22nov
21dec

03:58
18:07
17:14
05:26
04:43
12:44
23:36
06:36
04:07
12:22
09:51
23:08
1986
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

09:46
23:58
23:03
11:12
10:28
18:30
05:24
12:26
09:59
18:14
15:44
05:02
1987
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
22jun
23jul
23aug
23sep
24okt
22nov
22dec

15:40
05:50
04:52
16:58
16:10
00:11
11:06
18:10
15:45
00:01
21:29
10:46
1988
20jan
19feb
20mar
19apr
20maj
21jun
22jul
22aug
22sep
23okt
22nov
21dec

21:24
11:35
10:39
22:45
21:57
05:57
16:51
23:54
21:29
05:44
03:12
16:28
1989
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
22jul
23aug
23sep
23okt
22nov
21dec

03:07
17:21
16:28
04:39
03:54
11:53
22:45
05:46
03:20
11:35
09:05
22:22
Vandm
Fisk
Vædder
Tyr
Tvill
Krebs
Løve
Jomfru
Vægt
Skorpio
Skytte
Stenb
1990
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

09:02
23:14
22:19
10:27
09:37
17:33
04:22
11:21
08:56
17:14
14:47
04:07
1991
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

14:47
04:58
04:02
16:08
15:20
23:19
10:11
17:13
14:48
23:05
20:36
09:54
1992
20jan
19feb
20mar
19apr
20maj
21jun
22jul
22aug
22sep
23okt
22nov
21dec

20:32
10:43
09:48
21:57
21:12
05:14
16:09
23:10
20:43
04:57
02:26
15:43
1993
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
22jul
23aug
23sep
23okt
22nov
21dec

02:23
16:35
15:41
03:49
03:02
11:00
21:51
04:50
02:22
10:37
08:07
21:26
1994
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

08:07
22:22
21:28
09:36
08:48
16:48
03:41
10:44
08:19
16:36
14:06
03:23
Vandm
Fisk
Vædder
Tyr
Tvill
Krebs
Løve
Jomfru
Vægt
Skorpio
Skytte
Stenb
1995
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

14:00
04:11
03:14
15:21
14:34
22:34
09:30
16:35
14:13
22:32
20:01
09:17
1996
20jan
19feb
20mar
19apr
20maj
21jun
22jul
22aug
22sep
23okt
22nov
21dec

19:52
10:01
09:03
21:10
20:23
04:24
15:19
22:23
20:00
05:19
01:49
15:06
1997
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
22jul
23aug
23sep
23okt
22nov
21dec

01:43
15:51
14:55
03:03
02:18
10:20
21:15
04:19
01:56
11:15
07:48
21:07
1998
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

07:46
21:55
20:55
08:57
08:05
16:03
02:55
09:59
07:37
16:59
13:34
02:56
1999
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

13:37
03:47
02:46
14:46
13:52
21:49
08:44
15:51
13:32
22:52
19:25
08:44
Vandm
Fisk
Vædder
Tyr
Tvill
Krebs
Løve
Jomfru
Vægt
Skorpio
Skytte
Stenb
2000
20jan
19feb
20mar
19apr
20maj
21jun
22jul
22aug
22sep
23okt
22nov
21dec

19:23
09:33
08:35
20:40
19:49
03:48
14:43
21:49
19:28
04:47
01:19
14:37
2001
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
22jul
23aug
23sep
23okt
22nov
21dec

01:16
15:27
14:31
02:36
01:44
09:38
20:26
03:27
01:04
10:26
07:00
20:21
2002
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

07:02
21:13
20:16
08:20
07:29
15:24
02:15
09:17
06:55
16:18
12:54
02:14
2003
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

12:53
03:00
02:00
14:03
13:12
21:10
08:04
15:08
12:47
22:08
18:43
08:04
2004
20jan
19feb
20mar
19apr
20maj
21jun
22jul
22aug
22sep
23okt
22nov
21dec

18:42
08:50
07:49
19:50
18:59
02:57
13:50
20:53
18:30
03:49
00:22
13:42
Vandm
Fisk
Vædder
Tyr
Tvill
Krebs
Løve
Jomfru
Vægt
Skorpio
Skytte
Stenb
2005
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
22jul
23aug
23sep
23okt
22nov
21dec

00:22
14:32
13:33
01:37
00:47
08:46
19:41
02:45
00:23
09:42
06:15
19:35
2006
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

06:15
20:26
19:26
07:26
06:32
14:26
01:18
08:23
06:03
15:26
12:02
01:22
2007
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

12:01
02:09
01:07
13:07
12:12
20:06
07:00
14:08
11:51
21:15
17:50
07:08
2008
20jan
19feb
20mar
19apr
20maj
21jun
22jul
22aug
22sep
23okt
21nov
21dec

17:44
07:50
06:48
18:51
18:01
01:59
12:55
20:02
17:44
03:09
23:44
13:04
2009
19jan
18feb
20mar
20apr
20maj
21jun
22jul
23aug
22sep
23okt
22nov
21dec

23:40
13:46
12:44
00:44
23:51
07:46
18:36
01:39
23:19
08:43
05:23
18:47
Vandm
Fisk
Vædder
Tyr
Tvill
Krebs
Løve
Jomfru
Vægt
Skorpio
Skytte
Stenb
2010
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

05:28
19:36
18:32
06:30
05:34
13:28
00:21
07:27
05:09
14:35
11:15
00:38
2011
20jan
19feb
21mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

11:19
01:25
00:21
12:17
11:21
19:17
06:12
13:21
11:05
20:30
17:08
06:30
2012
20jan
19feb
20mar
19apr
20maj
21jun
22jul
22aug
22sep
23okt
21nov
21dec

17:10
07:18
06:14
18:12
17:16
01:09
12:01
19:07
16:49
02:14
22:50
12:12
2013
19jan
18feb
20mar
20apr
20maj
21jun
22jul
23aug
22sep
23okt
22nov
21dec

22:52
13:02
12:02
00:03
23:10
07:04
17:56
01:02
22:44
08:10
04:48
18:11
2014
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
22jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

04:51
18:59
17:57
05:56
04:59
12:51
23:41
06:46
04:29
13:57
10:38
00:03
Vandm
Fisk
Vædder
Tyr
Tvill
Krebs
Løve
Jomfru
Vægt
Skorpio
Skytte
Stenb
2015
20jan
19feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

10:43
00:50
23:45
11:42
10:45
18:38
05:30
12:37
10:21
19:47
16:25
05:48
2016
20jan
19feb
20mar
19apr
20maj
21jun
22jul
22aug
22sep
23okt
21nov
21dec

16:27
06:34
05:30
17:29
16:36
00:34
11:30
18:38
16:21
01:46
22:22
11:44
2017
19jan
18feb
20mar
19apr
20maj
21jun
22jul
23aug
22sep
23okt
22nov
21dec

22:24
12:31
11:29
23:27
22:31
06:24
17:15
00:20
22:02
07:27
04:05
17:28
2018
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
22jul
23aug
23sep
23okt
22nov
21dec

04:09
18:18
17:15
05:12
04:15
12:07
23:00
06:08
03:54
13:22
10:01
23:23
2019
20jan
19feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

09:59
00:04
22:58
10:55
09:59
17:54
04:50
12:02
09:50
19:20
15:59
05:19
Vandm
Fisk
Vædder
Tyr
Tvill
Krebs
Løve
Jomfru
Vægt
Skorpio
Skytte
Stenb
2020
20jan
19feb
20mar
19apr
20maj
20jun
22jul
22aug
22sep
23okt
21nov
21dec

15:55
05:57
04:49
16:45
15:49
23:44
10:37
17:45
15:31
00:59
21:40
11:02
2021
19jan
18feb
20mar
19apr
20maj
21jun
22jul
22aug
22sep
23okt
22nov
21dec

21:40
11:44
10:37
22:33
21:37
05:32
16:26
23:35
21:21
06:51
03:34
16:59
2022
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
22jul
23aug
23sep
23okt
22nov
21dec

03:39
17:43
16:33
04:24
03:22
11:14
22:07
05:16
03:04
12:36
09:20
22:48
2023
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

09:29
23:34
22:24
10:13
09:09
16:58
03:50
11:01
08:50
18:21
15:02
04:27
2024
20jan
19feb
20mar
19apr
20maj
20jun
22jul
22aug
22sep
23okt
21nov
21dec

15:07
05:13
04:06
16:00
14:59
22:51
09:44
16:55
14:43
00:14
20:56
10:20
Vandm
Fisk
Vædder
Tyr
Tvill
Krebs
Løve
Jomfru
Vægt
Skorpio
Skytte
Stenb
2025
19jan
18feb
20mar
19apr
20maj
21jun
22jul
22aug
22sep
23okt
22nov
21dec

21:00
11:06
10:01
21:56
20:54
04:42
15:29
22:34
20:19
05:51
02:35
16:03
2026
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
22jul
23aug
23sep
23okt
22nov
21dec

02:45
16:52
15:46
03:39
02:36
10:24
21:13
04:19
02:05
11:38
08:23
21:50
2027
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

08:30
22:33
21:24
09:17
08:18
16:11
03:04
10:14
08:01
17:33
14:16
03:42
2028
20jan
19feb
20mar
19apr
20maj
20jun
22jul
22aug
22sep
22okt
21nov
21dec

14:22
04:26
03:17
15:09
14:09
22:02
08:54
16:01
13:45
23:13
19:54
09:19
2029
19jan
18feb
20mar
19apr
20maj
21jun
22jul
22aug
22sep
23okt
22nov
21dec

20:01
10:08
09:02
20:55
19:56
03:48
14:42
21:51
19:38
05:08
01:49
15:14
Vandm
Fisk
Vædder
Tyr
Tvill
Krebs
Løve
Jomfru
Vægt
Skorpio
Skytte
Stenb
2030
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
22jul
23aug
23sep
23okt
22nov
21dec

01:54
16:00
14:52
02:43
01:41
09:31
20:24
03:36
01:26
11:00
07:44
21:09
2031
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

07:48
21:51
20:41
08:31
07:27
15:17
02:10
09:23
07:15
16:49
13:32
02:55
2032
20jan
19feb
20mar
19apr
20maj
20jun
22jul
22aug
22sep
22okt
21nov
21dec

13:31
03:32
02:21
14:14
13:15
21:08
08:04
15:18
13:10
22:46
19:31
08:55
2033
19jan
18feb
20mar
19apr
20maj
21jun
22jul
22aug
22sep
23okt
22nov
21dec

19:32
09:33
08:22
20:13
19:11
03:01
13:52
21:01
18:51
04:27
01:16
14:46
2034
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
22jul
23aug
23sep
23okt
22nov
21dec

01:27
15:30
14:17
02:03
00:56
08:44
19:36
02:47
00:39
10:16
07:04
20:33
Vandm
Fisk
Vædder
Tyr
Tvill
Krebs
Løve
Jomfru
Vægt
Skorpio
Skytte
Stenb
2035
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

07:14
21:16
20:02
07:48
06:43
14:33
01:28
08:44
06:38
16:16
13:03
02:30
2036
20jan
19feb
20mar
19apr
20maj
20jun
22jul
22aug
22sep
22okt
21nov
21dec

13:11
03:14
02:02
13:50
12:44
20:32
07:22
14:32
12:23
21:58
18:45
08:12
2037
19jan
18feb
20mar
19apr
20maj
21jun
22jul
22aug
22sep
23okt
22nov
21dec

18:53
08:58
07:50
19:40
18:35
02:22
13:12
20:21
18:13
03:49
00:38
14:07
2038
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
22jul
23aug
23sep
23okt
22nov
21dec

00:48
14:52
13:40
01:28
00:22
08:09
18:59
02:10
00:02
09:40
06:31
20:02
2039
20jan
18feb
20mar
20apr
21maj
21jun
23jul
23aug
23sep
23okt
22nov
22dec

06:43
20:45
19:31
07:17
06:10
13:57
00:48
07:58
05:49
15:24
12:12
01:40
Vandm
Fisk
Vædder
Tyr
Tvill
Krebs
Løve
Jomfru
Vægt
Skorpio
Skytte
Stenb
2040
20jan
19feb
20mar
19apr
20maj
20jun
22jul
22aug
22sep
22okt
21nov
21dec

12:20
02:23
01:11
12:59
11:55
19:46
06:40
13:53
11:44
21:19
18:05
07:32